Bota migrän med medicinsk yoga

Fler börjar förstå vilka oerhörda positiva hälsoeffekter yogan har. Fler studier har gjort där medicinsk yoga visar så positiva resultat på hur den hjälper människor att läkas och bli friska.  Medicinska yogan används mer och mer inom vården och i rehabilitering på sjukhusen, för att hjälpa människor med ryggproblem, hjärt-kärlsjukdomar, …

Continue reading