Mindfulness Portugal Algarve

Mindfulness vid havet i Portugal

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och compassion.
Att vara mindful innebär att vara helt medveten om vad som sker i nuet utan att döma.
Det är självupplevt och man gör olika övningar för att träna och öka sin medvetenhet.
Exempel på övningar är meditation, reflektion och delningar.
Det har forskats enormt mycket kring mindfulness och compassion och de flesta studier visar stora
effekter varav några är minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn. Det
flera av mina kursdeltagare vittnat om är att de har en bättre självkontroll, ökat tålamod och större
empati vilket resulterar i att de gör livsval som är mer gynnsamma än de annars skulle ha gjort. Detta
gäller såväl yrkeslivet som privatlivet.
Varje morgon kommer vi att ha en mindful stund tillsammans där vi kommer att arbeta
med kroppen för att öka närvaron och medvetenheten om din kropp och vad den längtar efter.
Vi kommer att göra meditationer och arbeta med vår medvetenhet genom dagarna tillsammans.

 

 

 

 

 

Don’t you know Yet? It is your light that lights the World.  Rumi

 

Skriv in din epost adress här, så får du våra nyhetsbrev om kommande kurser.
* obligatoriskt fält